A kihívás
Vezetői csapatok hatásfoka, teljesítménye gyakran elmarad az azt alkotó vezetők egyéni képesség szintjétől. Az egyéni vezetői készségeket fejlesztő tréningek hatása a vezetői team teljesítőképességére rendkívül korlátos.
A hatékonyabb szervezeti működésre, jelentős üzleti teljesítmény növelésre irányuló kezdeményezések olyan magasabb fokú összhangot követelnek az egész teamtől, ami legtöbbször valójában nincs meg.
A megoldás – hogyan dolgozunk együtt?
7Steps® vezetésfejlesztési program összesen 9 darab, egyenként 4 órás vezetői műhelyből áll.
A team coach által vezetett alkalmakon a vezetők feldolgozzák a vezetés dimenzióiban elérhető és számukra releváns ismeretanyagot, adaptálják ezeket a saját helyzetükre, és cselekvési programot dolgoznak ki rá.
A 2. alkalomtól minden műhelyt az előzőekben vállalt cselekvések áttekintésével, a sikerek, elakadások feldolgozásával kezdünk.
A 7Steps® vezetésfejlesztési program olyan szervezetekben illetve csapatokban hozza létre a legátütőbb sikereket, ahol a vezetők hatékonyabb működés, jobb üzleti teljesítmény elérésére és tartós változások bevezetésére törekszenek.


Így éri el a szervezetben nemcsak a kézzelfogható eredmények megvalósítását, hanem a vezetési képesség teljeskörű fejlődését is.
A 7Steps® vezetésfejlesztési program felépítése
Stacks Image 90
A módszertan – vezetésfejlesztés 7 lépésben
A 7+2 (a tartalmi 7 lépésen túl egy "Lépésindító" és egy "Továbblépés" című, keretező) alkalomból álló program a hatását – más vezetési kezdeményezésektől eltérően – kiegyensúlyozottan fejti ki az összes vezetői dimenzióban, az ismeretek, a hozzáállás és a cselekvés szintjein.
Stacks Image 94

Az adott témához kapcsolódó tudás, ismeretanyag:
Mi a rendelkezésünkre álló tudás, és hogyan tudjuk ezt értelmezni a saját valóságunkban?

Stacks Image 97

A témával kapcsolatos érzelmi, szemléleti viszonyulások:
Milyen érzésekkel, hogyan viszonyulok ahhoz, amit az ismeretek tükröznek, és a jelen helyzetben mire van szüksége most a szervezetnek?

Stacks Image 100

A gyakorlati alkalmazás, megvalósítás:
Mit kell tennünk, hogy ezen a területen sikerre vezessük a csapatunkat, és hogyan vezessük be az áttörést meghozó változásokat?

A vezetésfejlesztés tartalma – a vezetési dimenziók mentén
0. LÉPÉSINDÍTÓ
Tartalmi elemek
 • Személyes vezetői pálya és történet
 • Vezetéselmélet áttekintése
 • A programsorozat áttekintése
 • A vezetői csapat kohéziója (Lencioni)
 • Személyes vezetői ambíció
 • Vállalások, projektfeladatok ismertetése (360°-os értékelés - opcionális)
 • Személyes fejlesztési terv

A műhely végére a vezetők...
 • Megértik a programsorozat menetét, a három kompetencia terület és a hét vezetési dimenzió lényegét
 • Megértik korunk irányadó vezetéselméleteinek különböző aspektusait
 • Kialakítják a vezetéssel kapcsolatos közös nézőpontot és nyelvet
 • Elköteleződnek a vezetői csapaton belüli közös munka és fejlődés iránt
 • Megvizsgálják saját vezetési gyakorlatukat
 • Szembenéznek a vezetés választásával
 • Felkészülnek a Trialogue® felmérésre
 • Elkezdik személyes fejlesztési tervüket.
1. JÖVŐKÉP
Tartalmi elemek
 • Jövőkép feladat
 • Küldetés, jövőkép, stratégia – elmélet áttekintés
 • Vezetők feladatai a jövőképpel kapcsolatban
 • A jövőkép ereje
 • Trialogue® felmérés és értelmezés
 • Személyes fejlesztési terv
 • Jövőkép projektfeladat

A műhely végére a vezetők...
 • Értelmezik a Trialogue® felmérés eredményeit
 • Megértik a jövőkép és stratégia elméleti hátterét.
 • Megértik a kapcsolatot saját szervezetük küldetése, értékei, jövőképe és stratégiája között.
 • Feltárják elkötelezettségüket a szervezet jövőképéhez, értékeihez és küldetéséhez.
 • Megértik a jövőkép tömör és inspiráló megfogalmazásának szükségességét.
 • Megértik a jövőkép és stratégia konzisztens képviseletének a jelentőségét.
 • Megismerik a hatásos jövőkép és stratégia jellemzőit
2. ÉRINTETTEK
Tartalmi elemek
 • Érintetti közösségek témafeladat
 • Közösség elmélet áttekintése
 • Közösségi kultúra
 • Befolyásunk körei
 • Szolgáló vezetés, követői hozzájárulás a közösségben
 • (A 360°-os értékelés válaszadói)
 • Személyes fejlesztési terv
 • Közösség projektfeladat

A műhely végére a vezetők...
 • Megértik a közösségek lényegét és jelentőségét.
 • Megértik a közösségi kultúra, az érdekkörök és a diverzitás koncepcióit.
 • Megértik a közösségek rájuk gyakorolt befolyásának értékét.
 • Megértik a közösségépítés jelentőségét.
 • Tudják, hogyan kell sikeres közösségeket építeni.
 • Képesek az egyes érdekelt közösségekben elhelyezni magukat.
 • Elköteleződnek saját szervezetük közösségeinek, fejlesztésére és mozgósítására
 • Átlátják az irányítási struktúrák jelentőségét.
3. MOZGÓSÍTÁS
Tartalmi elemek
 • Változásvezetés – bevonás és mozgósítás témafeladat
 • Összhangteremtés változásokban elmélet áttekintése
 • Szervezet mozgósítása
 • Összhangteremtés: kötelezően elvégzendő feladatok
 • Személyes fejlesztési terv
 • Szervezeti mozgósítás projektfeladat

A műhely végére a vezetők...
 • Megértik a szervezeti működés kézzelfogható és nem kézzelfogható tényezőit.
 • Megértik az ismeret- és a hozzáállás fókuszú összhangteremtés közötti választás lényegét.
 • Tudják, hogyan mozgósítsák a szervezet energiáit eredmények elérésére.
 • Megértik a kétirányú kommunikáció jelentőségét a hatékony szervezeti összhangteremtés során.
 • Képesek fenntartható összhangteremtő mechanizmusokat kiépíteni.
4. CSAPATOK
Tartalmi elemek
 • Csapatok témafeladat
 • Csapatok téma elméleti áttekintése
 • Csapatok építése
 • Csapatmunka
 • Csapatok szükségletei
 • Személyes fejlesztési terv
 • Csapatok projektfeladat
.
.
.
.

A műhely végére a vezetők...
 • Megértik a csapatok szerepét és jellemzőit
 • Megértik a csapatfejlődés törvényszerűségeit
 • Megtudják, hogyan ismerik fel a csapatműködés rendellenességeit, és ezek vezetői orvoslását
 • Megismerik a csapatok által előállított értéket
 • Felismerik a csapatfejlesztés értékét
 • Képesek érzékenyen alakítani a csapatokra gyakorolt személyes hatásukat
 • Képesek lesznek a produktív csapatviselkedés terén példát mutatni.
5. FEJLESZTÉS
Tartalmi elemek
 • Munkatársak fejlesztése témafeladat
 • Emberek fejlesztése elméleti áttekintés
 • A fejlesztő vezető
 • (Felkészülés a 360°-os visszajelzésre)
 • Személyes fejlesztési terv
 • Fejlesztési projektfeladat

A műhely végére a vezetők...
 • Megértik, mit lehet elérni emberek fejlődésének felgyorsítása terén.
 • Megértik, hogyan tanulnak a felnőttek.
 • Képesek különbséget tenni coaching és mentorálás között, és dönteni arról, hogy melyik eszközt használják.
 • Megértik a fejlesztő kapcsolatok alapjául szolgáló bizalom és tisztelet jelentőségét.
 • Képesek az adott helyzetnek megfelelő fejlesztési eszközt (pl. visszajelzést, coachingot) alkalmazni.
 • Példát mutatnak a folyamatos önfejlesztés terén.

6. ENERGIA
Tartalmi elemek
 • Személyes energia és hatékonyság témafeladat
 • Vezetői reziliencia
 • Energia a hatásgyakorlásban
 • (Felkészülés a 360°-os visszajelzésre)
 • Személyes fejlesztési terv
 • Személyes energia projektfeladat
A műhely végére a vezetők...
 • Megértik a személyes energiák lényegét (egyensúlyt és energiaszintet befolyásoló tényezők).
 • Megismerik a fizikai, érzelmi, intellektuális és spirituális energia sajátosságait.
 • Megértik saját energiaszintjük hatását önmaguk és mások teljesítményére.
 • Elsajátítják, hogyan vezessenek be produktív szokásokat mindennapi életükbe energiaszintjük, rezilienciájuk és vezetői hatásuk emelésére.
7. SAJÁT ÚT
Tartalmi elemek
 • Én mint vezető áttekintés és témafeladat
 • A 360°-os személyes visszajelzés elemzése
 • Személyes vezetői jövőkép
 • Személyes vezetői értékek
 • Személyes fejlesztési terv
 • Én mint vezető projektfeladat

A műhely végére a vezetők...
 • Megértik a folyamatos önfejlesztés lehetőségeit.
 • Megismerik az önfejlesztés elérhető eszközeit.
 • Felismerésre jutnak a személyes kiválóság elemzése kapcsán, amit önfejlesztési modellek segítségével végeznek el.
 • Megértik személyes erősségeiket és fejlesztendő területeiket a vezetés minden dimenziójában.
 • Új felismeréseikkel frissítik személyes fejlesztési tervüket.
+1 TOVÁBBLÉPÉS
Tartalmi elemek
 • A program anyagának áttekintése
 • A vezetés hét dimenziója
 • Élethosszig tartó tanulás és fenntartható fejlődés
 • Vezetői közösség – Továbblépés
 • Személyes erősségek, fejlesztési prioritások és támogatás
 • Más vezetők fejlesztése
 • A vezetői csapat megünneplése

A műhely végére a vezetők...
 • Összegzik a teljes program során elért fejlődésüket, tanulságaikat.
 • Megünneplik a programban a közösen bejárt fejlődési utat, elért eredményeket.
 • Elköteleződnek a vezetésfejlesztés mint élethosszig tartó tanulás iránt.
 • Áttekintik személyes fejlesztési terveik keretén belül megvalósított cselekvési terveiket.
 • Megtervezik a vezetők fejlesztésének következő lépéseit.
Programjaink jellemzői